Kyiv, Ukraine, 2019

#kyiv #ukraine

Fotograf:
lashchykova
Hochgeladen:
2019-06-25
Tags:
kyiv ukraine
Kamera:
Смена 8М
Film:
Kodak 200
Stadt:
Kyiv
Land:
Ukraine
More photos by lashchykova