petitchatontoutmimi

petitchatontoutmimi

Hello ! I'm Stéphanie from Paris/France
Film photography junkie ^3^

Lubitel 166 Universal/Holga 120gtlr
Diana Mini/Olympus 35 RC
Zeiss Ikon Vitessa 500L/Canon FTb QL
Diana Instant Square /Diana Baby 110
LOMO LC-A
Canon EOS Rebel G
Canon EOS 300v

20 204

Alben